Loading
loading..

Kde sme



Sieť Mesto / Prepravca Počet obrazoviek Počet WiFi autobusov
Bratislavský kraj Bratislava / DPB 150 100 (autobusov)
  Bratislavský kraj / DPB 0 60 (električiek)
  Bratislavský kraj / Slovaklines 0 240
Košický kraj Košice / DPMK 60 100
  Michalovce / MHD Michalovce 17 25
Prešovský kraj Prešov / DPMP 40 20
  Prešovský kraj / SAD Prešov 0 130
  Poprad / SAD Poprad 8 4
  Humenné / MHD Humenné 6 10
  Humenné / SAD Humenné 0 24
  Medzilaborce / SAD Humenné 0 15
  Snina / SAD Humenné 0 15
  Svidník / SAD Humenné 0 16
  Vranov n. T. / SAD Humenné 0 30
  Stará Ľubovňa / MHD Stará Ľubovňa 0 4
Nitriansky kraj Nitra / Arriva Slovakia 30 40
  Komárno / Arriva Slovakia 2 2
  Nové Zámky / Arriva Slovakia 3 3
Žilinsky kraj Žilina / DPMŽ 0 41
  Dolný Kubín / Arriva Slovakia 1 1
  Ružomberok / Arriva Slovakia 8 6
  Liptovský Mikuláš / Arriva Slovakia 13 10
Trenčianský kraj Považská Bystrica / MHDPB 18 30
  Púchov / MHD Púchov 10 8
Trnavský kraj Hlohovec / Arriva Slovakia 2 2
  Piešťany / Arriva Slovakia 4 4
  Senica / Arriva Slovakia 3 3
  Trnava / Arriva Slovakia 37 23
Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj / SAD Lučenec 25 55
  Banská bystrica / DPMBB 47 0
Spolu   484 1021