Loading
loading..

Kde smeKRAJ Mesto / Prepravca Počet obrazoviek Počet wifi autobusov
Bratislavský kraj Bratislava / DPB 150 100
  Bratislavský kraj / DPB 0 60
  Bratislavský kraj / Slovaklines 0 275
Košický kraj Košice / DPMK 90 80
  Michalovce / MHD Michalovce 13 19
Prešovský kraj Prešov / DPMP 40 50
  Poprad / SAD Poprad 8 4
  Humenné / MHD Humenné 6 10
  Humenné / SAD Humenné 15 45
  Medzilaborce / SAD Humenné 2 2
  Snina / SAD Humenné 2 2
  Svidník / SAD Humenné 8 42
  Vranov n. T. / SAD Humenné 13 69
  Stará Ľubovňa / MHD Stará Ľubovňa 2 2
Nitriansky kraj Nitra / Arriva Slovakia 30 40
  Komárno / Arriva Slovakia 2 2
  Nové Zámky / Arriva Slovakia 3 3
Žilinský kraj Žilina / DPMŽ 0 81
  Dolný Kubín / Arriva Slovakia 1 1
  Ružomberok / Arriva Slovakia 15 10
  Liptovský Mikuláš / Arriva Slovakia 2 11
Trenčiansky kraj Považská Bystrica / MHDPB 18 24
  Púchov / MHD Púchov 10 10
Trnavský kraj Hlohovec / Arriva Slovakia 2 2
  Piešťany / Arriva Slovakia 4 8
  Senica / Arriva Slovakia 3 3
  Trnava / Arriva Slovakia 35 21
Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj / SAD Lučenec 25 50
  Banská bystrica / DPMBB 47 0
SPOLU   546 1026