Loading
loading..

Pre zariadenia ANDROID

  • Nastavenia > WiFI > zvoľte sieť ORANGE-free
  • Prejdite do internetového prehliadača a zadajte nasledujucu stránku: wifi.seeandgo.sk
  • Zobrazí sa prihlasovacia stránka
  • Kliknite na banner alebo na tlačido “POKRAČOVAŤ NA INTERNET”
  • Prístup na internet má časové obmedzenie 15 minút
  • Po 15 minútach treba postup zopakovať


UPOZORNENIE: Aplikácie využívajúce internet budú funkčné IBA po dodržaní postupu pripjenia. (facebook, instagram, youtube)